» خبر » اخبار » چهار دلیلی که دکتر مصدق بر رد قرارداد ۱۹۱۹ اقامه کرد
اخبار

چهار دلیلی که دکتر مصدق بر رد قرارداد ۱۹۱۹ اقامه کرد

1398/05/17 00

در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی برابر با ۹ آگوست ۱۹۱۹ میلادی در شرایطی که احمدشاه قاجار در آخرین ماه‌های حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سیاسی در کشور بود، وثوق‌الدوله، رئیس‌الوزرای وقت، قراردادی را با دولت بریتانیا منعقد کرد که به قرارداد ۱۹۱۹ معروف شد و به موجب آن کلیه تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت و امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه ایران نیز به آن‌ها واگذار می‌شد. این قرارداد بر اثر مخالفت‌های داخلی و خارجی و مغایرت آن با قانون اساسی مشروطه، هرگز به اجرا درنیامد، اما چهره وثوق‌الدوله را برای مدت‌ها در سپهر سیاسی ایران تاریک گرداند، تا جایی که ۷ سال بعد وقتی مستوفی‌الممالک، رئیس‌الوزرای وقت، خواست او را برای وزارت عدلیه کابینه‌اش پیشنهاد دهد، نمایندگان دور ششم مجلس شورای ملی از جمله دکتر مصدق و مدرس با تاکید بر قرارداد ۱۹۱۹ به عنوان نقطه سیاه کارنامه سیاسی وثوق‌الدوله، او را شایسته این مقام نداستند.

به این نوشته امتیاز بدهید!

e

  • ×