چرا مخاطب رمان خارجی را ترجیح می‌دهد؟


1399/12/02 دقیقه مطالعه
iOS 14

مشیت علایی به این موضوع پاسخ داد که چرا مخاطب ایرانی عمدتا رمان خارجی را ترجیح می‌دهد.

برچسب‌ها :