چالش‌های دانشگاه‌های ایرانی برای همکاری‌های بین‌المللی


1399/11/02 دقیقه مطالعه
iOS 14

پژوهشگران مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی با انجام مطالعه‌ای موانعی که در مسیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌ها وجود دارد را مورد بررسی قرار دادند.

برچسب‌ها :

چالش‌های دانشگاه‌های ایرانی برای همکاری‌های بین‌المللی


1399/11/02 دقیقه مطالعه
iOS 14

پژوهشگران مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی با انجام مطالعه‌ای موانعی که در مسیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌ها وجود دارد را مورد بررسی قرار دادند.

برچسب‌ها :