پیشی گرفتن آبی از زرد کرونای در استان سمنان


1399/11/11 دقیقه مطالعه
iOS 14

به دنبال همکاری های مردم و مسوولان در استان سمنان سرانجام چند هفته بعد از اجرای موفق طرح های محدودیت های هوشمند و شهید سلیمانی برای اولین بار تعداد شهرستان های آبی در این استان از شهرستان های زرد پیشی گرفت.

برچسب‌ها :