پیام آلن لکوک پدر تئاتر کاغذی به یک رویداد در ایران


1399/12/19 دقیقه مطالعه
iOS 14

آلن لکوک مدرس و کارگردان فرانسوی و یکی از پایه گذاران تئاتر کاغذی معاصر در پیامی به دبیر خانه نخستین مسابقه مجازی تئاتر کاغذی از برگزاری آن اعلام خرسندی کرد.

برچسب‌ها :