پنجمی پاراتیرانداز ایرانی در جام جهانی امارات


1400/01/02 دقیقه مطالعه
iOS 14

در ادامه رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی که در العین امارات در حال برگزاری است، رقیه شجاعی در تفنگ ۱۰ متر بادی ایستاده با کسب مقام پنجمی به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

برچسب‌ها :