ویدیو / پرنده‌ای با قدرت تغییر رنگ ۱۰ برابر یک آفتاب‌پرست به ارزش يک ميليارد تومان


e 1399/10/21 دقیقه مطالعه
iOS 14

پرنده یک میلیارد تومانی که می تواند در یک دقیقه ۶۲ بار رنگ عوض کند، یعنی ۱۰ برابر یک آفتاب‌پرست!

برچسب‌ها :