ویدیو / لحظه واکسن زدن پادشاه سعودی


e 1399/10/20 دقیقه مطالعه
iOS 14

ملک سلمان پادشاه سعودی واکسن کرونا را دریافت کرد. این واکسن فایزر-بیونتک ( تولید مشترک شرکت های آمریکایی آلمانی ) است که مرحله اول تزریق در شهر نیوم عربستان سعودی انجام شد. دولت سعودی با خرید این واکسن، واکسیناسیون سراسری شهروندان و اتباع خارجی مقیم این کشور را آغاز کرده است.

برچسب‌ها :