وضعیت وخیم اقتصادی همسایگان شمالی


1399/11/12 دقیقه مطالعه
iOS 14

رشد اقتصادی گرجستان و آذربایجان به شدت منفی شد.

برچسب‌ها :