وزیر کشور: درباره بازگشایی مدارس همان تصمیمی که در ستاد ملی گرفته شده عمل خواهد شد


e 1399/10/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان هفتمین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا درباره بازگشایی مدارس با اشاره به اینکه در این جلسه این موضوع مطرح نشده است، افزود: همان تصمیمی که ستاد ملی گرفته است عمل خواهد شد.

برچسب‌ها :