وزارت بهداشت: داربی پایتخت به زمان دیگری موکول شود


e 1399/10/21 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت توصیه کرد که با توجه به ناسالم بودن هوا برای همه گروه ها، داربی ۹۴ پایتخت به زمان دیگری موکول شود. وی افزود: یکی از اولین‌توصیه ها در شرایط آلودگی هوا، این است که فعالیت ورزشی در فضای آزاد تعطیل شود.

برچسب‌ها :