واکنش ابتکار به حواشی یک کانال صیغه: هیچکس نباید خشونت علیه کودکان را دست‌کم بگیرد / این مورد فورا به دستگاه های مرتبط برای رسیدگی ارجاع داده شد


e 1399/10/22 دقیقه مطالعه
iOS 14

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: هیچکس نباید جرایمی چون خشونت علیه کودکان یا صیغه کودکان بدسرپرست را دست‌کم بگیرد و باید بلافاصله به دستگاه‌های مرتبط اطلاع‌رسانی کند، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی بزرگ‌ترین حربه در برابر سوءاستفاده از کودکان است.

برچسب‌ها :