هم‌خانگی مرگبار در باغ وحش ارم


1399/11/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

هیرمان شیر نری که باغ‌ وحش ارم از باغ وحش بریستول انگلستان به تهران آورد تا نسل شیر ایرانی را احیا کند، بیمار شد.

برچسب‌ها :