هموارتر شدن مسیر توسعه استان سمنان با رفع چالش کم آبی


1399/11/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت: رفع چالش کم‌آبی مسیر توسعه استان سمنان در بخش‌های مختلف را بیش از پیش هموارتر می‌کند.

برچسب‌ها :