هدایت، رهنمودی توأم با بشارت و مهربانی


1400/01/02 دقیقه مطالعه
iOS 14

استادیار الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی با اشاره به لزوم توجه به جنبه‌های عاطفی و هیجانی هدایت، آیه سوم سوره لقمان را تشریح کرد.

برچسب‌ها :