نیکوکاران استان تهران ۴۰ زندانی نیازمند را آزاد کردند


1399/12/18 دقیقه مطالعه
iOS 14

در مراسمی در ندامتگاه‌های زنان، تهران بزرگ و زندان رجایی شهر، نیکوکاران استان تهران، بدهی چهل نفر از زندانیان نیازمند را پرداخت کردند.

برچسب‌ها :