نگاهی به ۴ تابلوی عجیب تاریخ


1399/11/21 دقیقه مطالعه
iOS 14

جهان پر از معماهای حل نشده است؛ معماهایی که گاه ریشه در تاریخ دوانده‌ و با وجود حدس و گمان‌های فراوان، هنوز هم به صورت قطعی حل و فصل نشده‌اند. یکی از اصلی‌ترین معماهای تاریخ را می‌توان در نقاشی‌های معروف جهان پیدا کرد. نقاشی‌هایی که به دنبال تحقیق و پژوهش‌های فراوان با تفسیرهای زیادی همراه شده‌اند، اما چه کسی می‌تواند مدعی شود، آنچه امروز کشف و عنوان می شود، واقعا همان چیزی است که در ذهن نقاش بوده است؟

برچسب‌ها :