نرخ بیکاری فرانسه کم شد


1399/12/05 دقیقه مطالعه
iOS 14

برای دومین فصل متوالی روند نزولی نرخ بیکاری فرانسه ادامه یافت.

برچسب‌ها :