ناگفته هایی از مخالفت شهید باهنر با تریبون دادن صداوسیما به دانشجویان علیه دولت مهندس بازرگان


e 1399/10/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

احمد عزیزی قائم مقام اسبق وزارت خارجه که در ابتدای انقلاب، مسئول اخبار در صداوسیما بوده، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان «شتای عمر» به مخالفت اعضای شورای انقلاب با «افشاگری های دانشجویان پیرو خط امام» علیه دولت مهندس بازرگان پرداخته است.

برچسب‌ها :