مهندسان، افرادی که راحتی امروز را مدیون آنها هستیم


1399/12/04 دقیقه مطالعه
iOS 14

مهندسی از رشته‌هایی است که بر حوزه‌های گوناگون از جمله پزشکی و فناوری اثر داشته و جوامع را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

برچسب‌ها :