ملکه انگلیس واکسن کرونا دریافت کرد


e 1399/10/20 دقیقه مطالعه
iOS 14

رسانه های انگلیس گزارش دادند ک الیزابت دوم ملکه انگلیس و همسرش فیلیپ امروز شنبه تخستین دوز از واکسن کرونا را دریافت کردند. ملکه انگلیس ۹۴ ساله و همسرش ۹۹ ساله در میان یک و نیم میلیون جمعیت سالمندی هستند که در مرحله اول دریافت واکسن در انگلیس قرار دارند.

برچسب‌ها :