» خبر » اخبار » مسیر طولانی و پر پیچ و خم پرونده نجفی در دیوان عالی کشور
اخبار

مسیر طولانی و پر پیچ و خم پرونده نجفی در دیوان عالی کشور

1398/05/09 10

در پرونده آقای نجفی در صورتی که دیوان عالی کشور در بررسی‌های خود به این نتیجه برسد که رای صادر شده مخالف قانون است یا اینکه تشریفات دادرسی در صدور رأی رعایت نشده است یا اینکه به دفاعیات و ادله طرفین توجه نشده است رأی را نقض می‌کند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض یعنی دادگاهی غیر از دادگاهی که قبلاً به پرونده رسیدگی کرده است اعاده می‌کند این دادگاه مجدد با دعوت طرفین به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی خود را صادر می‌کند.

به این نوشته امتیاز بدهید!

e

  • ×