مرد ولزی برای یافتن ۲۰۰ میلیون پوند بیت کوین در زباله‌دانی، کمک خواست


e 1399/10/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

یک مرد ولزی متخصص کامپیوتر که سال‌ها پیش هارد دیسک حاوی کیف مجازی بیت‌ کوینش را دور انداخته، اکنون برای یافتن ثروت ۲۰۰ میلیون پوندی‌اش (۲۲۵ میلیون یورو) در زباله‌دانی از شهرداری کمک خواسته است. شورای شهر نیوپورت همچنین بارها به آقای هاولز گفته است كه صدور مجوز حفاری تحت اختیارات آنها نیست و ضمنا خود عملیات حفاری نیز تأثیر مخربی بر محیط زیست خواهد داشت.

برچسب‌ها :

مرد ولزی برای یافتن ۲۰۰ میلیون پوند بیت کوین در زباله‌دانی، کمک خواست


e 1399/10/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

یک مرد ولزی متخصص کامپیوتر که سال‌ها پیش هارد دیسک حاوی کیف مجازی بیت‌ کوینش را دور انداخته، اکنون برای یافتن ثروت ۲۰۰ میلیون پوندی‌اش (۲۲۵ میلیون یورو) در زباله‌دانی از شهرداری کمک خواسته است. شورای شهر نیوپورت همچنین بارها به آقای هاولز گفته است كه صدور مجوز حفاری تحت اختیارات آنها نیست و ضمنا خود عملیات حفاری نیز تأثیر مخربی بر محیط زیست خواهد داشت.

برچسب‌ها :