مردانی، عضو ستاد کرونا: در بازگشایی‌ مدارس عجله نکنید / در تمام اپیدمی‌ها مدارس آخرین مکان‌هایی هستند که بازگشایی می‌شوند


e 1399/10/21 دقیقه مطالعه
iOS 14

مسعود مردانی در واکنش به تصمیماتی که در خصوص بازگشایی مدارس گرفته شده‌است، گفت: هرگونه تعجیل در بازگشایی مراکز فرهنگی و تجاری می‌تواند سبب افزایش موارد ابتلا و تشدید زنجیره انتقال شود.

برچسب‌ها :