مربی هندبال فراز: بدون مدرک نباید انگ تبانی زد/ مسخره نیست تساوی بیشتر از برد امتیاز دارد؟


1399/11/02 دقیقه مطالعه
iOS 14

مجید پارسایی گفت: تبانی سند و مدرک می‌خواهد و نمیتوان به راحتی به تیمی یا بازیکنی انگ زد.

برچسب‌ها :