مدلینگ کودک؛ مصداق جدیدی از کودک آزاری


1399/11/11 دقیقه مطالعه
iOS 14

امروزه صفحات مجازی را که بالا پایین می‌کنید کودکانی رامی بینید که دنیایشان با دنیای کودکان معمولی آسمان تا زمین فرق دارد و با سلبریتی‌های خارجی فرق چندانی ندارند.

برچسب‌ها :