محیط زیست: گوگرد سوخت برخی نیروگاه‌های کشور بسیار بیشتر از حد استاندارد است


e 1399/10/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد که گوگرد سوخت برخی نیروگاه‌های کشور بسیار بیشتر از حد استاندارد است.

برچسب‌ها :