محیط زیست استان مرکزی تماشاگر ماجرای آلودگی هواست یا شمارنده روزهای ناسالم؟


1399/11/13 دقیقه مطالعه
iOS 14

رییس شورای شهر اراک با انتقاد از عملکرد محیط زیست در وضعیت آلودگی هوا اراک، خواستار عملکرد مناسب این مجموعه در استان مرکزی شد.

برچسب‌ها :