محسن رضایی: سردار سلیمانی فرد گمنامی بود که هاشمی رفسنجانی را هم نمی شناخت، اما او را پیدا کردیم و رشد کرد / آنقدر سند چشم انداز ابتکاری است که یک واژه به جای خاورمیانه هم در آن ساختیم / باید فراتر از جناح‌های سیاسی در ۱۴۰۰ ظهور کنیم / ایالت‌های اقتصادی درست می‌کنیم


e 1399/10/22 دقیقه مطالعه
iOS 14

محسن رضایی گفت: شهید بهشتی به کادرسازی بسیار اعتقاد داشت. من نیز به کادرسازی بسیار اعتقاد دارم. در تمامی دوران زندگیم افراد مستعد جوان را پیدا کرده و آنها را با کمک خودشان ساخته ام. مثلاً شهید قاسم سلیمانی فرد گمنامی بود که با وجود اینکه همشهری آقای هاشمی رفسنجانی بود ولی او را نمی‌شناخت. اما او را با کمک شهید حسن باقری پیدا کردیم و رشد کرد تا تبدیل به یک قهرمان ملی شد. از این جوانان با استعداد و مخلص و گمنام در کشور وجود دارند که می‌توانند کارهای بزرگ انجام دهند.

برچسب‌ها :