محاکمه عاملان ترور حاج قاسم، یک خواست همگانی است


1399/12/19 دقیقه مطالعه
iOS 14

دبیر اجرایی نخستین دادگاه مجازی عاملان ترور شهید سلیمانی گفت: ترور شهید سلیمانی یک جنایت جنگی بود و محاکمه عاملان آن، یک مطالبه همگانی است.

برچسب‌ها :