مجمع عمومی سالیانه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار می‌شود


1399/12/11 دقیقه مطالعه
iOS 14

هفدهمین مجمع عمومی و سومین کنگره سالانه‌ انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.

برچسب‌ها :