ماینر جنجالی چینی ها در رفسنجان خاموش شد


e 1399/10/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

ابوذر صالحی، مدیرکل روابط عمومی شرکت توانیر گفت:« بنا به درخواست مردم شریف ایران، ماینر رفسنجان امروز خاموش شد.» مدیرکل روابط عمومی شرکت توانیر در تشریح قانونی بودن مجوز این مزرعه استخراج رمز ارز گفت:« هرچند آن شرکت به عنوان یک صنعت، مجوز قانونی دارد ولی اولویت فعلی ، استمرار تآمین برق واحدهای مسکونی است.»

برچسب‌ها :