ماهواره‌های استارلینک می‌توانند ما را به بیگانگان نشان دهند


1400/01/02 دقیقه مطالعه
iOS 14

صورت فلکی ماهواره‌های اینترنتی شرکت “اسپیس‌ایکس” موسوم به “استارلینک” ممکن است ابزار شناسایی بشر توسط بیگانگان شود، هر چند ممکن است 800 سال طول بکشد، اما این صورت فلکی می‌تواند موجب شود تا فرازمینیان سرانجام ما را ببینند.

برچسب‌ها :