لیست دارایی و اموال دولت در خارج از کشور به مجلس ارائه می‌شود


1399/12/16 دقیقه مطالعه
iOS 14

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند لیست جامعی از دارایی‌های نقدی و غیر نقدی و اموال منقول و غیر منقول دولت و نهادهای حاکمیتی و نهادهای عمومی غیر دولتی کشور در خارج از کشور را تهیه و به مجلس گزارش کند.

برچسب‌ها :