لغو روادید میان ایران و ارمنستان سنگینی کار را از دوش بازرگانان برداشت


1399/11/16 دقیقه مطالعه
iOS 14

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: در ارمنستان سعی کردیم موافقتامه تعرفه تجاری اوراسیا را ایجاد کنیم که برای ۵ کشور حوزه اوراسیا و ایران یک فرصت است تا جنس های وارداتی و صادراتی ممنوعه اعلام نشود.

برچسب‌ها :