قطع همکاری ماشین‌سازی با پاشازاده و معرفی اخباری به‌عنوان سرمربی جدید


1399/12/25 دقیقه مطالعه
iOS 14

باشگاه ماشین‌سازی تبریز با مهدی پاشازاده به‌صورت توافقی قطع همکاری کرد.

برچسب‌ها :