قطر صیادان و قهرمان بحرینی را بعد از چند روز بازداشت آزاد کرد


e 1399/10/25 دقیقه مطالعه
iOS 14

دولت قطر بنا به درخواست وزارت خارجه بحرین، قهرمان بدن‌سازی بحرین را که به صورت غیرقانونی وارد آب‌های قطر شده بود آزاد کرد. این ورزشکار بحرینی شش روز پیش به هنگام ماهیگری با قایق شخصی خود در آب‌های خلیج فارس وارد آب‌های سرزمینی قطر شدند و نیروهای گارد دریایی این کشور، آن‌ها را بازداشت کردند.

برچسب‌ها :