قاضی پرونده انفجار بیروت برکنار شد


1399/12/01 دقیقه مطالعه
iOS 14

دادگاه لبنان، “فادی صوان”، قاضی پرونده انفجار بیروت را از تحقیقات درباره این پرونده برکنار کرد؛ اقدامی که احتمالاً منجر به تأخیر بیشتر در تحقیقات می شود.

برچسب‌ها :