علیرضابیگی: هدف تحریم ها زندگی مردم ایران است


1399/10/30 دقیقه مطالعه
iOS 14

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که علی رغم ادعاهای بشردوستانه آمریکایی ها هدف تحریم ها زندگی مردم ایران بوده و آثار آن در بخش سلامت و بهداشت مردم کاملا ملموس است. 

برچسب‌ها :