» خبر » اخبار » علم الهدی: آخر دست در دست دخترها داشتن و رفتن به مجالس لهو و لعب، اعتیاد و مواد مخدر است / آنهایی که برای اهداف اقتصادی، ابزار شهوترانی جوان را به اسم نشاط گسترش می‌دهند قاتل نسل جوان ما هستند / برخی می‌خواهند بازار گردشگری را در مشهد برای سرمایه‌پروری خود راه بیندازند
اخبار

علم الهدی: آخر دست در دست دخترها داشتن و رفتن به مجالس لهو و لعب، اعتیاد و مواد مخدر است / آنهایی که برای اهداف اقتصادی، ابزار شهوترانی جوان را به اسم نشاط گسترش می‌دهند قاتل نسل جوان ما هستند / برخی می‌خواهند بازار گردشگری را در مشهد برای سرمایه‌پروری خود راه بیندازند

1398/05/11 10

در این فضا که ۳۵ میلیون انسان داخلی و خارجی به مشهد می‌آیند برخی می‌خواهند بازار گردشگری را برای سرمایه‌پروری خود راه بیندازند و قربانی این جریان جوان این شهر و استان و جوان زائر است.

به این نوشته امتیاز بدهید!

e

  • ×