عطش برای سفر نوروزی زیاد است


1399/12/02 دقیقه مطالعه
iOS 14

رییس هیأت‌مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر استان تهران گفت: قطعا سفر تابع تصمیم‌گیری ستاد کرونا است اما عطش برای سفرهای نوروزی زیاد است.

برچسب‌ها :