عادت‌هایی که دندان‌های ما را خراب می‌کند


e 1399/10/20 دقیقه مطالعه
iOS 14

برخی از عادت‌ها، هدفی جز آسیب به سلامتی ما ندارند. عادت به مصرف دخانیات، عادت به پرخوری یا هرچیزی شبیه به این‌ها می‌تواند به عاملی مخرب برای سلامت ما تبدیل شود.

برچسب‌ها :