عابران پیاده و راکبان موتور عامل ۹۰ درصد فوتی های تصادفات درون شهری در استان سمنان


1399/10/30 دقیقه مطالعه
iOS 14

عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت عامل ۹۰ درصد فوتی های تصادفات درون شهری در استان سمنان در ۹ماهه امسال بودند.

برچسب‌ها :