ضرورت پیگیری برخورداری واحدهای تولیدی جدید التاسیس از معافیت بیمه کارفرمایی


1399/11/03 دقیقه مطالعه
iOS 14

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان ضمن یادآوری شرایط اقتصادی کشور بر ضرورت پیگیری برخورداری واحدهای تولیدی جدید التاسیس از معافیت بیمه کارفرمایی و ارجاع آن به شورای ملی گفتگوی بخش خصوصی دولت تاکید کرد.

برچسب‌ها :