شیرین سازی آبهای شور با ممبران یا غشا نیمه تراوا


1399/12/19 دقیقه مطالعه
iOS 14

دریاها و اقیانوس ها در حدود ۹۷ درصد از کل حجم آب موجود در جهان را در خود جای داده اند.

برچسب‌ها :