شهرری باید شهرداری و فرماندهی انتظامی مستقل داشته یاشد/ کارخانه سیمان ری ؛ ابرمشکل منطقه ۲۰


1399/11/07 دقیقه مطالعه
iOS 14

رابط شورایاری منطقه ۲۰ تهران کارخانه سیمان ری و مشکلات محیط زیستی را ابر مشکل منطقه ۲۰ تهران خواند.

برچسب‌ها :