شهردار ارومیه توسط «سربازان گمنام امام زمان (عج)» بازداشت شد


e 1399/10/22 دقیقه مطالعه
iOS 14

در ادامه دستگیری ‌ها در شهرداری ارومیه محمد حضرت پور شهردار ارومیه توسط «سربازان گمنام امام زمان(عج)»بازداشت شد. در هفته‌های گذشته نیز چندنفر از کارکنان شهرداری توسط «سربازان گمنام امام زمان (عج)» بازداشت شده‌ بودند.

برچسب‌ها :