شلیک اژدر از زیردریایی فاتح برای اولین بار


e 1399/10/25 دقیقه مطالعه
iOS 14

زیردریایی بومی فاتح برای نخستین بار عملیات شلیک اژدر رادر رزمایش اقتدار دریایی نداجا انجام داد.

برچسب‌ها :