شعری که بچه‌ها با آن برای معلم عیدی می‌گرفتند


1399/12/21 دقیقه مطالعه
iOS 14

«معلمان مکتب پیش از نوروز شعری را روی لوحه‌های درسی بچه‌ها می‌نوشتند و از آن‌ها می‌خواستند که در روز عید ضمن خواندن آن شعر برای پدر، مادر و سایر بستگان خویش از آن‌ها برای معلم خود عیدی بگیرند.»

برچسب‌ها :