شرایط پذیرش در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی اعلام شد


1399/11/18 دقیقه مطالعه
iOS 14

شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو دررشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ تشریح شد.

برچسب‌ها :